asp.net publish failed, but no errors displayed


eğer publish sırasında "publish failed" uyarısı alındığı halde, hiç "error" görünmüyorsa, hatayı görmek için output window kullanılabilir.

window'daki hata şöyleydi :
Unable to add 'Pages/ConfirmEmail.aspx' to the Web site.  The file 'Pages\ConfirmEmail.aspx' already exists in this Web site.Unable to add 'Pages/CreateUser.aspx' to the Web site.  The file 'Pages\CreateUser.aspx' already exists in this Web site.Unable to add 'Pages/Error.aspx' to the Web site.  The file 'Pages\Error.aspx' already exists in this Web site.Unable to add 'Pages/Login.aspx' to the Web site.  The file 'Pages\Login.aspx' already exists in this Web site.Unable to add 'Pages/PassReminder.aspx' to the Web site.  The file 'Pages\PassReminder.aspx' already exists in this Web site.Unable to add 'Pages/Search2.aspx' to the Web site.  The file 'Pages\Search2.aspx' already exists in this Web site.Unable to add 'Pages/ViewNotice.aspx' to the Web site.  The file 'Pages\ViewNotice.aspx' already exists in this Web site.Error: The operation could not be completed 
========== Build: 4 succeeded or up-to-date, 0 failed, 1 skipped ==========
========== Publish: 0 succeeded, 1 failed, 0 skipped ==========
fakat belirtildiği gibi bir hata yoktu.  belirtilen dizinde (pages/)  bazı dosya adları bozulmuştu. bu dosyaları silemediğim için de, farklı bir dizine publish işlemini yaptım.
bu hatanın daha sık rastlanan nedeni ise, aynı ada sahip sınıflar kullanmaktır. bu da şu linkte açıklanmış:

search this blog (most likely not here)